Klättrar ett steg i ranking

Grästorps kommun klättrar ett steg till plats 42
i Svenskt näringslivs årliga lista över företagsklimat.

Listan bygger på svar från undersökningar
som organisationen gjorde under hösten 2013.
Undersökningarna är indelade i olika kategorier
och i Grästorp har 70 företag svarat på frågorna.

Kommunen klättrar inom de flesta kategorierna förutom de
som berör medborgares inställning till företagande.

Grästorps kommun klättrar flest steg inom kategorin
tele- och IT-nät där man går från plats 167 till 61.
Största klättringen Grästorp gjort hittills var 2010
då kommunen gick från plats 146 till 89.

Text: Rickard W
Källa: NLT, 8 maj, 2014