Göteneelever bäst i Sverige

Sjätteklassarna i Götene kommun är
bäst i Sverige på de nationella proven.

Proven var i matematik och engelska.

100 procent av eleverna klarade
matten och engelskan på provet.
Det visar en undersökning som
Sveriges kommuner gjort.

Bakom resultaten finns en målmedveten
och långsiktig plan.
Planen ska få eleverna att må bättre
och förbättra deras resultat.
Det säger sektorchef Olle Isaksson.

Text: Toni Alajärvi
Källa: P4 Skaraborg, 14 april, 2014