Förslag om rökförbud på vissa allmänna platser

Folkhälsomyndigheten föreslår att det ska bli förbjudet
att röka på lekplatser, uteserveringar och busshållplatser.

Förslaget kom i en utredning som lämnats till regeringen.
Utredningen visar att hälften av alla vuxna utsätts
för passiv rökning utomhus minst en gång i månaden.

Passiv rökning är när man andas in rök från andra som röker.

Fyra av tio barn med astma har upplevt obehag
med tobaksrök under de senaste tre månaderna.

Riksdagen har som delmålen att ingen ska behöva
utsättas för passiv rökning mot sin vilja.

Passiv rökning orsakar cirka 5-10 fall av lungcancer
och 400 fall av hjärt-kärlsjukdom bland icke-rökare i Sverige varje år.

Text: Alex
Källa: Skaraborgsbygden, 15 oktober, 2014