Forshallsvägen har byggts om

Vägen kring och över Forshallsbron i Grästorp
har länge varit i behov av en ordentlig upprustning.

Sedan några veckor är det klart.

Vägen ägs av en samfällighetsförening
med tio medlemmar varav kommunen är en.

Det innebär att man har gett vägsträckan en ny beläggning
Man även har säkerhetsanpassat den.

Det är viktigt eftersom det
ligger en förskola intill vägsträckan.

Hela arbetet var beräknades kosta 660 000 kronor
när arbetet klart kostade det 575 000 kronor.

Av den summan har Samfällighetsföreningen fått
hälften eftersom man gjort sträckan mer trafiksäker.

Text: Oskar
Källa: NLT, 14 november, 2014