Fem elever hoppar av SFI

Fem elever på SFI som bor i Götene
har hoppat av sin utbildning.

SFI betyder svenska för invandrare.

Totalt har fem elever valt att sluta sedan
SFI flyttades till Lidköping.

Detta på grund av att eleverna måste betala busskort
med sina egna pengar för att kunna ta sig till Lidköping.
Det kostar 1000 kronor i månaden.

Monica Kjell som är en av lärarna på SFI
tror att ännu fler elever kommer att hoppa av inom kort.

Text: Toni Alajärvi
Källa: P4 Skaraborg, 9 maj, 2014