Bild på Exchange Finans växlingskontor i Skövde.

Exchange Finans stänger alla kontor

Finansinspektionen drog in Exchange Finans tillstånd
för att driva finansieringsrörelse under tisdagen.

I Skövde drabbas sju anställda av beslutet.
Finansinspektionen menar att företaget Exchange finans
haft allvarliga fel i sin egen styrning och kontroll.

Dessutom har företaget brustit i rutinerna för att hindra
att deras verksamhet kan användas till brott.

Företagets VD Bo Korposhoff skriver på
företagets hemsida att beslutet kommer att överklagas.

Text: Rickard W
Bild: Robin/Arkiv
Källa: SLA, 2014-01-14