Dålig information om farliga transporter på K3 i Karlsborg

Soldater på K3 i Karlsborg vet inte vilka regler
som gäller när farligt gods ska transporteras.

Det är en allvarlig brist menar Försvarsmakten.

Det finns anvisningar för
hur transporterna ska gå till.

Men personerna som gör transporterna
har inte fått reda på de reglerna.

Före mitten av mars 2014 måste
K3 se till att det förändras.

Text: Richard A
Källa: P4 Skaraborg, 2014-01-09