Brist på sjuksköterskor i Skaraborg

På sommaren behövs många vikarier i sjukvården.
Men det är svårt att hitta sköterskor
som vill jobba på semestern.

Bristen på sköterskor är värst
inom akutvården och psykiatrin.
Både chefer och facket är oroliga.
Bristen på sköterskor kan påverka
hur bra vård sjukhusen kan erbjuda i sommar.

Enligt områdeschefen Hans Halén på Skaraborgs sjukhus
behövs det många fler sköterskor med fast anställning.

Text: Linn S
Källa: Skaraborgsbygden, 16 april, 2014