Bolognersjön 2014-03-25

Boulognersjön i Skövde torrlagd

Det enda som återstår av sjön i
Boulognerskogen är en liten pöl och lera.

Planen är att sjön ska bli återskapad
som en badsjö vid midsommar.

Det var förra veckan som pumparna
startades och började tömma sjön på vatten.
Projektet utförs bland annat av NCC.

I den södra kanten av sjön ska det
också göras en ny cykelväg.

Ovanför cykelvägen ska en körsbärsterrass
läggas och strandkanten ska stensättas.

När hela sjön är tömd ska bottenskiktet
grävas bort och ersättas med sand.

Förutom en cykel och en kundvagn
hittades inget intressant i sjön.

Text: Richard A
Bild: Edward
Källa: SLA , 21 mars, 2014