Bara svenskt kött i Götenes kommunkök

Centerpartiet i Götene har lämnat in
en motion till kommunfullmäktige.

De vill att kommunen omedelbart ska se över sina
inköpsrutiner och bara köpa in svensk kött.

Motionen är negativ till den antibiotika som
används i billig grisköttproduktion utomlands.

Centerpartiet skriver i sin motion att två tredjedelar av
all antibiotika går åt till djuruppfödning.
Detta är något som strider mot beslut
som har fattats inom EU.

Det så kallade grisdirektivet är det enligt
Centerparitet bara Sverige som följer.

Text: Toni Alajärvi
Källa: NLT, 25 november, 2014