Avgiftsfri skola i Tibro

Politikern Cecilia Welleman har lämnat in
en motion till fullmäktige.
Den handlar om en avgiftsfri grundskola.

Efter det har barn och utbildningsnämnden
tagit fram riktlinjer.
Dom säger att allt som
sker på skoltid ska vara gratis.

Enligt motionen ska all verksamhet
i skolan finansieras med offentliga medel.

Text: Toni Alajärvi
Källa: SLA, 19 november, 2014