Åtgärdar brister i medicinhantering

I somras gav en semestervikarie tre vårdtagare
på ett äldreboende i Grästorp insulin.
Men hon saknade behörighet att göra det.

En Lex Maria-anmälan gjordes till
Inspektionen för vård och omsorg som nu utrett anmälan.

Inspektionen för vård och omsorg säger att
äldreboendet har gjort det som behövdes.
De har nu avslutat ärendet

Grästorps kommun har förklarat att man ska förtydliga
rutinerna för hantering av koder till läkemedelsskåpen.

De ska också ta fram skriftliga rutiner för delegering av
medicinering vid nyanställning och till semestervikarier.

Text: Edward
Källa: NLT, 7 oktober, 2014