Vinterkräksjukan sprids lätt på sjukhusen

Nyligen har Skaraborgs sjukhus drabbats
av ett tidigt utbrott av vinterkräksjukan.

Med så få toaletter och enkelrum
sprids vinterkräksjukan väldigt lätt.

Rum med flera patienter, personal i omlopp
och besökare gör att smittan lätt kan spridas.

Problemet med vinterkräksjukan är att
när man upptäcker den har den spridits långt.

På grund av detta har det blivit
intagningstopp på flera avdelningar.

Text: Edward
Källa: P4 Skaraborg, 2013-11-20