Vilka är Baka-folket?

Baka är ett folk som bor i
centrala Afrikas djupa regnskogar.

Ordet Baka betyder skogens son.

Baka-folket bor i länderna Kamerun,
Kongo och Gabon.

Baka-folket lever som jägare och samlare,
de är kända för sin unika musik.

Antalet personer är max 30 000 stycken.

Deras musik karaktäriseras av bland
annat en form av joddling,
så kallad yelli.

Musiken är en stor del av
Baka-folkets kultur.

 • Här är en lista på olika instrument
  Baka-folket använder:
 • Angbindi, ett slags bågformad,
  ensträngad instrument som man fäster i jorden.
 • Limbindi, ett instrument som liknar
  Angbindi, men den spelas endast av kvinnorna.
 • Ngombi, som anses vara baka-folkets vackraste
  instrument.
  Det är ett brädliknande instrument
  som man spelar på sitt knä, den har 4
  strängar och är ungefär mellan en och en
  halv till tre meter lång.

Text: Toni Alajärvi
Källa: wikipedia.com (engelska)