Ett Luciatåg

Vem var Sankta Lucia?

Det svenska Luciafirandet kan ha börjat i Horn
som ligger mellan Mariestad och Skövde.

Traditionen har sitt ursprung både
innan och efter Kristus.

Enligt folktron var den 13 december en farlig natt.
Under denna natt var det många
övernaturliga makter som var i rörelse.

Man trodde också att djuren
kunde tala under lucianatten.

Första gången man får veta om den svenska luciaseden
är från skrifter från 1764 på Horns boställe.

Att Lucian kom på luciamorgonen med ljus i håret
och en bricka i handen var från början en sed för de rika.

Sankta Lucias födelsestad var på Sicilien i Italien.
Där firas en luciatradition där barnen
lämnar över mat till Lucia och en ”flygande åsna”.

Åsnan hjälper Lucia att ge presenter.
Om barnen råkar se henne kommer hon att
kasta aska i deras ögon så att de blir tillfälligt blinda.

Text: Edward
Bild: Fotofinnaren