Vattennivån sänks i Hornborgasjön

Vattennivån i Hornborgasjön kommer att sänkas tillfälligt,
detta efter en dom i Miljödomstolen
.

Naturvårdsverket tror att växtligheten
runt sjön kan återhämta sig vid en sänkning.

Markägare runt sjön har klagat på det höga
vattenståndet och menar att betesmarkerna förstörts,
en lantbrukare säger
att sjön sedan många år tillbaka
släpper ut metangas i stora mängder.

Under flera år har vattennivån
varit högre än det som bestämts.

Naturvårdsverket vill sänka nivån med
tio centimeter under ett par års tid.

Text: Toni Alajärvi
Källa:
P4 Skaraborg 2013-07-03