Vattendag i Skara 2013

Onsdagen den 2 oktober är det Vattendagen i Skara.

I år besöker man ån Flian vid Skofteby.

Där kommer man att diskutera småskalig vattenkraft,
vandringshinder och naturvärden.

Man får även se Tina dyka efter växlighet under vatten.
Det blir också ett besök vid Spånsjön i Axvall.

Spånsjön kommer att återställas till sjö
efter årtionden av jordbruksdrift.

Anmälan görs senast den 26 september
till Vattenrådets sekreterare
Lennart Sundh 0709-667 959
eller via mail sundh.miljo@telia.com.

Tid: Onsdagen den 2 oktober
från klockan 09.45 till 15.45.

Text: Edward

Källa: Skara kommun 2013-09-23