Vad är svenska armén?

Den svenska armén är en av
världens äldsta stående arméer.

En stående armé innebär att soldater
bara rycker ut i krig och naturkatastrofer.

Svenska armén har varit aktiva sedan år
1521 vilket gör den till en av världens äldsta.

Armén har i uppgift att utveckla, organisera
och utbilda markstrids- och luftvärnsförband.

Armén är indelad i åtta olika truppslag som
bland annat infanteriet, kavalleriet och luftvärnet.

Armén utgör en av de tre försvarsgrenarna
i den svenska Försvarsmakten.
De andra två är marinen och flygvapnet.

Det finns 13 förband i armén varav
underhållsförbandet Trängregementet ligger i Skövde.

I den svenska arméns vapensystem finns bland annat
stridsvagn 122, stridsfordon 90 och Archer.
Stridsvagn 122 är en uppgraderad version av den tyska
Leopard 2 och har framstått som en av världens bästa.

Archer är en slags artillerikanon.

Chef för armén är Anders Brännström.

Text: Richard A
Källa: wikipedia.org