Foto på elbas tagit av Toni Alajärvi

Vad är en elbas?

 

Elbas är ett instrument som uppfanns
av Leo Fender år 1951.

Den första elbasen tillverkades av
Leo Fender år 1951.

En av anledningarna varför elbasen uppfanns
var att lösa problemet med 
rundgång.
Tidigare var det vanligt att 
kontrabasar gav rundgång.

Vanligast är att elbasen har fyra strängar.
Det finns även femsträngade  och
sexsträngade elbasar också.

Olika speltekniker är slap och pop.
Slap innebär att man anslår strängarna
genom att slå dem 
med tummen.

Pop är den vanliga speltekniken.
Det innebär att man anslår strängarna med fingrarna.

Bas kan även spelas med plektrum.

Text&Foto: Toni Alajärvi