Helena Bergström på hälsoföreläsning

Utbildning inom kost och hälsa i Skövde

Torsdag den 28 november var det
en föreläsning om kost och motion.

Platsen var i Stadshusets sessionssal.

Föreläsningen var för personal och enhetschefer
som arbetar med personer med funktionsnedsättning.

Föreläsare var Helena Bergström.
Hon arbetar som folkhälsovetare.

Hon har skrivit utbildningsmaterialet
som ska användas under utbildningen.

Varje arbetsgrupp inom daglig verksamhet,
gruppboenden och personliga assistenter.
De har ett eget hälsoombud.

Hälsoombuden ska gå en utbildning
och sen föra kunskapen vidare till övriga.
Utbildningen sker i en hälsosatsning inom LSS.

Syftet är att alla ska blir bättre
på kost, hälsa och levnadsvanor.

Nästa gång gruppen träffas
är den 18 december.

Text: Edward
Bild: Robin
Källa: Skövde, 2013-11-28