TV4 och SVT i nytt samarbete

Med start den 30 augusti 2013 lanserar TV4 och SVT
gemensamma symboler för sina tillgänglighetstjänster.
Det innebär att symbolerna för tecken- och syntolkning
samt uppläst och vanlig text är samma i båda kanaler.

Från årsskiftet kommer kanalerna också göra det lättare
att välja till textning av program.
Då textas programmen på sidan 199 oavsett tv-kanal.

– Vi vill att det ska bli enklare för publiken
att hitta våra tillgänglighetstjänster.
Det säger SVTs VD Eva Hamilton.
– Det gynnar publiken att vi nu tillsammans
med TV4 utformat gemensamma symboler, fortsätter hon.

Eva välkomnar även andra kanaler
att också använda symbolerna.

–Vi började med TV4-tolken för ett och ett halvt år sedan.
Målet var att öka tillgängligheten
för syn- och hörselskadade.
Detta utan dyra hjälpmedel eller att sända på andra tider.
Det säger Åsa Jamal som är
kommunikationsdirektör på TV4-Gruppen.

Text: Rickard W