Trafikverket vill lägga ned tågsträckor

Trafikverket kollar igenom
lågtrafikerade tågsträckor i landet.

Totalt handlar det om ett 20-tal sträckor.
Tre av dom ligger i Västra Götaland.

Två av dessa är Karlsborgsbanan
och Lysekilsbanan som inte trafikeras i dag.

Den tredje är Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ).
Den är fortfarande aktiv och är viktig
för papperstillverkningen i Dalsland.

Trafikverket säger att dom kommer
släppa mer information senare i höst.

Text: Alex
Källa: Skaraborgsbygden 2013-09-03