Bild på en vattenkran.

Störningar i Skövde kommuns dricksvatten

Under onsdagen kommer delar av Skövde kommun
ha störningar i dricksvattenförsörjningen.

Anledningen är ett planerat arbete som kommunen ska göra.

De delar av Skövde som berörs är Havstena,
Käpplunda och Lillegårdsområdet.
De hus som berörs är:

  • Havstenavägen Jämna nummer 16-44
  • Havstenavägen Udda nummer 3-19
  • Lillegårdsvägen Udda nummer 1-37
  • Lunnadalsvägen
  • Lillängsområdet

Arbetet pågår under hela dagen.
Störningarna kan leda till störningar
i dricksvattenförsörjningen.
Störningarna visar sig i form av lägre vattentryck
och missfärgningar på vattnet.

När arbetet är klart kommer man spola ur ledningarna.
Om det finns kvar missfärgningar i vattnet
kan man spola själv.

Text: Rickard W
Foto: Camilla Hedlund/Fotofinnaren
Källa: Skövde Nyheter 2013-06-25