Stöpenskolan ska byggas om

Stöpenskolans lokaler ska verksamhetsanpassas
att rymma 450 elever i grundskolans årskurs 5-9.

Bilden ovan visar hur det såg ut i skolan November 2013.
När ombyggnaden påbörjats kommer
Skövdes Kommun att visa nya bilder.

Var fjärde vecka kommer det nya bilder
så att ni kan följa arbetet.

Entreprenadarbetet startar i februari 2014
och beräknas vara klart i april 2015.

Entreprenör är Skanska och projektkostnaden är
beräknad till 39 miljoner kronor.

Text: Molly
Källa: Skövde Kommun, 2013-12-05