Soldater i Skaraborg ska fortsätta köra ambulans

Försöket med att låta militärer köra ambulans
för att klara bemanningen under sommaren fungerade bra.

Det visar en utvärdering som
ambulanssjukvården i Skaraborg har gjort.

Under sommaren har militära sjukvårdare haft
anställning vid ambulansen i Skaraborg.

Deras uppgift var att köra ambulansbilarna
och sköta kommunikationen.
Dom fick också hjälpa sjuksköterskorna i ambulansen.
Sjuksköterskorna har det medicinska ansvaret
för patienterna.

Nu planerar man för ett fortsatt
samarbete med Försvarsmakten.

Text: Alex
Källa: Skaraborgsbygden, 03 okt, 2013