Skoldatorer står oanvända i Töreboda

Skoldatorerna i Töreboda används inte
på grund av att de får ingen internet uppkoppling.

Det trådlösa nätverket i skolan
är alldeles för svag.

Det gör så att man inte kan koppla upp sig
mot skolans system för att göra uppgifterna.

Lånedatorerna har funnits i tre år.
Problemet har funnits lika länge.

Lärare kan inte planera lektioner med datorerna.

Föräldrarna oroa sig att deras barn
inte kommer att ha samma kunskapsnivå
som andra barn i andra kommuner.

Text: Edward

Källa: P4 Skaraborg 2013-09-24