Sjukhusen i Skaraborg går med plus

Skaraborgs sjukhus har gått med nästan
16 miljoner kronor plus hittills i år.

Överskottet beror på att nästan hälften
av läkartjänsterna inom psykiatrin är obemannade.

Om alla tjänster varit tillsatta skulle sjukhusen
istället ha ett underskott på 20 miljoner kronor.
Det säger sjukhusstyrelsens ordförande Susanne Larsson.

Skaraborgs sjukhus ber nu om hjälp från andra
sjukhus i regionen för att täcka upp läkarbristen.

Text: Alex
Källa: P4 Skaraborg, 20 sep, 2013