Bild på Tjäder hona.

Sällsynta fåglar räddas i nytt naturreservat i Granvik

Karlsborgs kommun får ett nytt
naturreservat vid Stora fjället.

Väster om Granvik kommer ett skogsområde
att bli naturreservat.

Därmed blir fåglar som tjäder, tretåig hackspett
och andra arter skyddade.

Text: Molly
Källa:
www.radioskaraborg.se 

Bild biphome.spray.se