Rullstolsfall i Grästorp Lex Sarah-anmäldes

En rullstolsbunden vårdtagare tog
sig ut från Åsevis kök i somras.

Det slutade med att rullstolen välte baklänges.

Vårdtagaren ropade på hjälp efter fallet.
Personal kom snabbt och sjuksköterska tillkallades.
Vårdtagaren fick en sårskada i huvudet.

Det finns stödben på rullstolen som ska förhindra
att rullstolen tippar baklänges.
Efter fallet var ett av stödbenen inte nedfällda.

Orsakerna till olyckan var att dörren stod öppen.
Rampen hade för kraftig lutning
och att rullstolens ben inte var kontrollerade.

Händelsen har Lex Sarah-anmälts.
Dom åtgärderna som gjorts är
en dörrgrind och lås på dörren.
Rampens lutning ska åtgärdas.

Text: Robin Johansson
Källa: NLT