Problem med Trafikverkets nya tågplan

Den nya tågplanen för 2014 som tagits
fram av Trafikverket skapar problem.

Trafikföretagen vill köra fler tåg än det finns plats för.

Värst blir det i tågtrafiken kring Stockholm
och längs Västra stambanan som går genom Skaraborg.

Regionaltågen på sträckan Göteborg – Skövde
kommer tvingas stanna i Vårgårda.
Detta för att släppa förbi snabbtågen mot Stockholm.

Trafikverkets förslag har skickats
på remiss till tågföretagen.

Beslutet ska tas i september och börja gälla i december.

Text: Alex
Källa: P4 Skaraborg 2013-07-03