Ny dom kan ge fler sjukersättning

 

Det har blivit en ny dom i förvaltningsdomstolen.
Den ser till att fler kan få sjukersättning
vid långvarig sjukdom.

Där slås det fast att prövningar som görs
ska ta hänsyn till lång sjukdomshistorik.

Magnus Eriksson är förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd.
Han säger att det nu sker omprövningar
för personer som tidigare nekats sjukersättning.

Det kan exempelvis gälla personer med
psykiska sjukdomar eller smärtbesvär.

Man började redan förra året göra
en en öppnare tolkning av lagen.

Text: Toni Alajärvi
Källa:
Skaraborgsbygden 2013-10-11