Naturskyddsföreningen oroad för igelkottarnas framtid

Naturskyddsföreningen tror att igelkottarna minskar i landet.
Nu vill föreningen ha allmänhetens hjälp
att samla in information om djuren.

Per Bengtson leder igelkottprojektet på Naturskyddsföreningen.
Han säger att uppgifter tyder på att
igelkottarna kan vara på tillbakagång.

På föreningens hemsida finns ett webbformulär
som en del i igelkottinventeringen.

Där kan allmänheten svara på frågor
om när man senast såg en igelkott.
Man kan också skriva om den var levande
och på vilken plats samt vilken tid på året det var.

Text: Alex
Källa: P4 Skaraborg 2013-06-07