Götene kommun

Närtrafik gratis i Götene för personer över 75 år

Från den 1 september är det gratis för alla personer
över 75 år att åka kollektiv-och närtrafik i kommunen.

Tidigare har den här åldersgruppen kunnat
åka gratis genom att beställa ett seniorkort.

Nu har servicen utökats så att det
också kommer att gälla för närtrafik.

Närtrafik är om man bor längre
än en kilometer från en busshållplats.

Beslutet att också inkludera närtrafiken i
gratiserbjudandet togs av kommunen i maj.

Text: Richard A
Källa: nlt.se 2013-09-02

Text: Richard A
Källa: NLT, 2 september, 2013