Medborgarförslag om turismen i Karlsborg

Tankesmedja Carlsborg vill att kommunen
ska utveckla turismen i Karlsborg.

Den opolitiska gruppen Tankesmedja Carlsborg
bildades i vår med syftet att driva samhällsfrågor.

Turismen är en av de frågor som de anser är viktiga.
De har nu lämnat ett medborgarförslag
till kommunfullmäktige.

Under sommaren har de noterat att det har varit
en hel del turister i närliggande kommuner.
Men Karlsborg har inte haft samma antal besökare.

De vill att kommunen ska göra reklam för
alla Karlsborgs turistattraktioner.

Ett exempel skulle vara resepaket
som skulle få turister att stanna mer än en dag.

Aktiviteter som ingår i ett paket skulle vara
bland annat kanoting och cykling.

Text: Edward
Källa: SLA, 2013-12-11