P4 Skaraborg följde upp Korta Nyheters nyhet

Mer än hälften av Skaraborgs kommuner
saknar lättläst information på sina hemsidor.

Runt en fjärdedel av Sveriges invånare har
svårt att läsa och ta till sig information.

Många kommuner som saknar lättläst information
förklarar att de inte har tillräckligt med resurser.

7 av 15 kommuner i Skaraborg har
lättläst information på sina hemsidor.

Av dessa är det bara Skara och Essunga
som har mycket information inom olika områden.

Text: Alex
Källa: P4 Skaraborg & Kortanyheter 2013-10-16
Bild: P4 Skaraborg