Bild på Britt Andersson och stipendium.

Lego-projekt på Helenaskolan i Skövde fick stipendium

Den 20 maj 2013 delades Arne Lorentzons stipendium för
samarbete mellan skola och näringsliv
samt entrepenöriellt lärande
ut.

I år delades priset mellan två arbetslag på Helenaskolan.
Biologiläraren Britt Andersson som jag intervjuat
arbetar i det ena arbetslaget.

Britt menar att skillnaden från tidigare år
är att de har utvidgat robotprojektet.

I år är bland annat svenska- och bildlärarna inblandade.

På bildlektionen snickrar de ihop en monter
och i svenskan finputsar de på sina muntliga redovisningar.
Då lär sig eleverna även en del om källkritik.

Fördjupningstiden på NO-timmarna går då istället
till att bygga och programmera legoroboten.

Idag visade rektorn sin uppskattning
genom att bjuda hela arbetslaget på tårta.

Text och foto: Rickard W