Karlsborg har ingen lättläst information på webbsidan

Karin Stattin är informatör på Karlsborgs kommun.
Hon förklarar varför Karlsborg inte har information
som är skriven på lättläst svenska.

– Kommunen har inte tillräckligt med personal och
pengar för att ha en speciell webbsida med lättläst.

Det är många personer som skriver på webbsidan.
De får tips och råd om hur man ska skriva.

Det viktigaste är att texten blir lätt att förstå.

karlsborg.se

Text: Robin Johansson