Jula i Skara riskerar att straffas

Kemikalieinspektionen anmäler Jula för att har
sålt en LED-lampa som innehåller över 21 procent bly.

Enligt Europaparlamentets och rådets regler
får lampan bara innehålla 0,1 procent bly.

Lampan som innehåller så mycket bly är
Anslut Performance Led Lamp.

Text: Edward
Källa: P4 Skaraborg, 2013-12-03