Hastigheten sänks på Kinnekullebanan

Trafikverket sänker hastigheten på Kinnekullebanan.

Kinnekullebanan ska renoveras
och med det sänks hastigheterna.

På grund av många slitna järnvägar i
Västsverige sänks hastigheten på hela banan.

På Kinnekullebanan sänks högsta tillåtna hastighet
på hela sträckan mellan Håkantorp och Gårdsjö.

På vissa sträckor sänks hastigheten
till 40 kilometer i timmen.
På andra till 70 kilometer i timmen.

Den högsta tillåtna hastigheten
idag är 100 kilometer i timmen.

De totala kostnaderna för renoveringen
beräknas till 50 och 60 miljoner kronor.

Text: Richard A
Källa: NLT, 2013-12-16