Grästorp har lite information på lättläst

Victoria Hallqvist är informationschef
på Grästorps kommun.

– Grästorp har bara lite allmän information på lättläst.
Informationen gäller det allra viktigaste kommunen gör.

Här kan du se telefonnummer och adresser.
Då vet du vart du kan ringa eller skicka e-post
när du vill fråga om något.

– Tyvärr har vi för få anställda för att skriva
all information på lättläst svenska.
Vi försöker ändå att skriva enkelt och tydligt
på alla sidor.

Kommunens nämndsekreterare har lärt sig
att skriva lättläst på en kurs.
Hon ger tips om hur man skriver.

grastorp.se

Text: Toni Alajärvi