Götene har ingen lättläst information på webbsidan

Adrian Braekke är informatör på Götene kommun.
Han förklarar varför Götene inte har information
som är skriven på lättläst svenska.

– Kommunen har ingen personal som är utbildad i
att skriva lättläst.

Adrian Braekke är tveksam till sidor med lättläst.

– Vi försöker istället skriva så att alla våra vanliga
texter ska vara lätta att förstå.

Han menar att texten inte blir exakt lättläst
men förhoppningsvis lättare att läsa.

gotene.se

Text: Edward