Förslag om sms-förbud vid bilkörning

Nu föreslår regeringen en ny bestämmelse i trafikförordningen
som innebär att bilförare inte får göra något
som stör körandet och skulle kunna orsaka olyckor.

Studier har visat att olycksrisken ökar kraftigt
för den som sms:ar eller twittrar under bilkörning.

Förslaget gäller allt som kan avleda uppmärksamheten från körningen.

”Det är lika olämpligt att raka sig eller att sminka
sig i backspegeln om det kräver uppmärksamhet från bilkörningen”
säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Förare som bryter mot de föreslagna
bestämmelserna ska enligt regeringen dömas till böter.

Text: Alexander
Källa: Skaraborgsbygden 2013-05-15