Fåglar luras av kvittrande mobilapp

Inspelat kvitter på hög volym
kan ställa till det i naturen.

Fågelböcker på mobilen med olika läten
är ett bra pedagogiskt verktyg.
Men de bör användas med omdöme.

Fågelhannarna upplever ljudet från mobilen
som en jättevariant av sin egen art.

Vissa ger upp och lämnar sitt revir.
Andra lägger all sin tid på att vakta reviret
och glömmer att mata sina ungar.

Vissa arter som hackspettar och ugglor
svarar mer på mobilsången än andra arter.

Text: Edward

Källa: Skaraborgsbygden 2012-07-01