Dålig skötsel av hästar i Essunga

En hästägare som håller djur i Essunga kommun
har krav på sig att förbättra skötseln av hästarna.

I februari fick länsstyrelsen in en anmälan
om att hästar sprang på vägen och ett trasigt stängsel.

Länsstyrelsen gjorde en kontroll
och krävde att det skulle repareras.

I mars och april gjordes en ny kontroll
och stängslet var fortfarande trasigt.

Dessutom var ligghallarna för hästarna
så trasiga att de kunde skada hästarna.

Några veckor senare gjordes 2 kontroller samma dag.
På förmiddagen saknade hästarna vatten
och 4 timmar senare hade inget vatten fyllts på.

Med stöd av djurskyddslagen kräver länsstyrelsen
att hästägaren ger djuren mat och vatten 2 gånger per dag.

Ägaren måste också laga ligghallarna och stängslet.

Text: Edward

Källa: NLT 2013-06-25