Avloppsvatten släpps ut i Vänern

 

Vid mycket regn släpps avloppsvatten
rakt ut i Vänerviken i Hällekis.

– Det får inte fortsätta så här, men det tar tid att åtgärda,
berättar Stina Cassidy,
VD för Götene vatten och värme.

Problemet har funnits i många år och var betydligt
värre för två år sedan då det regnade mycket.

Orsaken till problemen är att
avloppssystemet i Hällekis är gammalt.

Många fastighetsägare har kopplat på
dränering och dagvatten på spillvattensystemet.

Text: Toni Alajärvi
Källa: nlt.se 2013-05-27