Ansökningar till Högskolan i Skövde ökar

Antalet ansökningar till Högskolan i Skövde
med start vårterminen 2014 har ökat med 14,4 procent.

Totalt har över 8 000 ansökningar kommit in till
Högskolan i Skövdes kurser och program vårterminen 2014.
Trots att utbudet av kurser har minskat på senare år.

Sökalternativen är betydligt färre till
vårterminen än till höstterminen.

Inför vårterminen 2014 erbjuds till exempel
sjuksköterskeprogrammet och yrkeslärarprogrammet.

Text: Edward
Källa: MyNewsDesk 2013-11-04