Anmälan om nedskräpning utanför Karlsborg

 

Privatpersoner har gjort en anmälan om nedskräpning
till Miljösamverkan Östra Skaraborg.

Nedskräpningen har skett i närheten
av Breviks missionshus utanför Karlsborg.

Anmälaren är också orolig för att den intilliggande
färskvattentäkten riskerar att förorenas.

Ärendet ligger nu hos Miljösamverkan Östra Skaraborg.
De konstaterar efter en inspektion på platsen
att klagomålet stämmer.

Det verkar också vara en tipp som
funnits i många år enligt MÖS.

Text: Toni Alajärvi
Bild: Arkiv
Källa: SLA, 2013-11-27