30 nya jobb i Hällekis

Paroc Group kommer att flytta tillverkningen av
teknisk isolering och akustikprodukter från Finland till Sverige.

Anledningen till flytten är att hyreskontraktet
för marken i Villmanstrand i Finland inte gick att förlänga.

Det är tillverkaren av teknisk isolering och akustikprodukter
som flyttas till fabrikerna i Hällekis och Skövde.

Detta kommer innebära investeringar på närmare
70 miljoner kronor och cirka 40 nya arbetstillfällen.

Paroc räknar med att skapa
cirka 30 nya arbetstillfällen i Hällekis.
Dessutom cirka 10 arbetstillfällen i Skövde.

Förberedelserna för flytten är i full gång
och Paroc väntas vara klar med hela flytten i slutet av 2014.

Text: Edward

Källa: NLT 2012-08-29