Byggnaden vid järnvägsövergången rivs

Byggnaden har varit både en
restaurang och bilverkstad i Grästorp.

Den kommer att rivas nästa vecka.

När rivningen är färdig
kommer de att lägga asfalt där.

Den asfalterade platsen kommer användas för matvagnar
och det kommer att ställas ut picknicbord.

Text: Daniel
Bild: grastorp.se
Källa: grästorp.se, 18 januari, 2022