Vuxna i Skaraborg är dåliga på att använda cykelhjälm

Nationalföreningen för trafiksäkerhet förkortas NTF
och de arbetar för en säker trafik.
Varje år tar NTF reda på hur många barn och vuxna
som använder cykelhjälm.

Barn i Skaraborg använder cykelhjälm ungefär lika
ofta som barn i övriga Sverige.
Vuxna i Skaraborg är sämre på att använda cykelhjälm
jämfört med vuxna i övriga Sverige.

Den vanligaste cykelolyckan är
att en person cyklar omkull.

År 2020 skadades ungefär 2 tusen cyklister allvarligt.
18 cyklister dog av sina skador.

Enligt NTF skulle allvarliga skador och dödsfall
i cykelolyckor minska om alla använde cykelhjälm.

Text: Märit
Bild: Korta Nyheter
Källa: Skaraborgsbygden, 22 september, 2021